October Indian Paintbrush

 

October Indian Paintbrush
OFA Excellent
OFA Elbows Normal

October Tam's Chaco
OFA Excellent
OFA Elbows Normal

October Blue Sage
OFA Good
OFA Elbows Normal

October Mountain Cedar
OFA Good

Alder Run Rummy
OFA Good
October Mountain Holly
OFA Fair

Pine Coble Lacy
OFA Good

Pine Coble Case
OFA Fair
Pine Coble Abby
OFA Good

October Alpine Besseya
OFA Good
OFA Elbows Normal

October Holly's Comet
OFA Good
OFA Elbows Normal

Rocky Run
OFA Good
October Mountain Holly
OFA Fair

October Wild Rose
OFA Good

October Mountain Cedar
OFA Good
October BJ
OFA Good

October Kinnikinnick
OFA Excellent
OFA Elbows Normal

Goodgoing Brannigan
OFA Excellent

Brannigan
OFA Normal

I'm Oscar
Coppersmith

Needlepoint Maggie Mae

Needlepoint King
Needlepoint Flair

Goodgoing Ryman Abra
OFA Excellent

Classic Autumn Aspen
OFA Excellent

Rolling Rock Boomer
OFA Fair
Tranquility Thistle
OFA Good

Goodgoing Ryman Abbie
OFA Good

Ryman's Blue Return
Ryman's Orange Heather